Vurderer forvaringsplasser i Bergen

Fengselsavdelinger for forvaringsdømte planlegges nå i Bergen.