• BRANN: Det var kraftig røykutvikling i hybelhuset som brant på Haukeland.

Husbrann ved Haukeland

En person måtte evakueres fra det brennende huset i Haukelandsveien.