Får 200.000 i bot

Politimeisteren i Hordaland har ilagt Fjell kommune ei bot på 200.000 kroner for brot på utsleppsløyve på Fjell gard.