5.000 i bot for Mongstad-demonstrasjon

Fem ungdommer som sperret adgangen til Statoil-anlegget på Mongstad i januar, må ut med 5.000 kroner i bot, 2.000 kroner mindre enn politiets forelegg.