Knuste i sprengningsuhell

Steinene suste gjennom luften og traff vindusrutene på Espehaugen.