Barnehageutbygging stoppet

Nygårdsparken barnehage skulle gi barnehageplass til 60 barn etter nyttår. Nå er utbyggingen stoppet.