Harding får sider-drahjelp

Siderprodusent Nils Lekve i Ulvik vil slåst for internettsida si med alkoholreklame. Sambygding Lars Sponheim vil endra lova.