Vil granske administrasjonen

Framstegspartiet i Fjell krev at kontrollutvalet går gjennom rutinane til plan- og utbyggingsavdelinga i kommunen. Det får dei truleg fleirtal for.