Nærmer seg gjennomsnittet

For første gang vi glede oss over en internasjonal undersøkelse som viser fremgang for norsk skole. Men fortsatt scorer norske elever under gjennomsnittet.