Legesituasjon kan bli kritisk

Stor avgang av spesialistar dei kommande åra, kan føre til prekær legemangel ved sjukehusa i Sogn og Fjordane.