Veten får byfjellsgrense

Veten og Geitanuken får byfjellsgrense og sikres dermed mot framtidig utbygging. Nå vil Kjersti Toppe (Sp) ha tilsvarende grense ved alle fjellene i landets største bydel.