Risikerer skjenkestopp

Fotballpuben kan miste skjenkebevillingen som følge av uriktige aksjonæropplysninger i en skjenkesøknad, ifølge BA.