Alle får trygghetsalarm

Det skal bli 250 nye stillinger i hjemmesykepleien innen 2015. Ventelistene til trygghetsalarmer vil bli avviklet neste år.