Pilotprosjekt skal hjelpe barn i krise

– Vi håper «Barnehuset» kan bidra til å øke rettssikkerheten.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 16 år gammel

Det sier prosjektleder Kristin Konglevoll Fjell. Politiførstebetjenten fra Hordaland politidistrikt skal lede arbeidet med å etablere «Barnehuset» i Bergen.

Pilotprosjektet, som tidligere ble kalt «Barnas hus», skal være et senter for mottak og oppfølging av barn som har vært utsatt for overgrep, og blir det første i landet.

– Vi ønsker å intensivere innsatsen mot vold og overgrep mot barn. For å gjøre det enklere for barna, samler vi nå fagpersoner under ett tak, uttalte justisminister Knut Storberget i januar.

I senteret skal barn som har vært utsatt for overgrep få all hjelp de trenger i barnevennlige omgivelser. Senteret skal samarbeide med eksisterende hjelpe— og behandlingstilbud.

Målet er at medisinsk undersøkelse, dommeravhør og terapi skal kunne skje i de samme lokalene.

– Vi håper trygge omgivelser kan gjøre det lettere for barna å snakke om det de har vært utsatt for, sier Fjell.

Hun håper det tverrfaglige senteret kan bidra til å øke kompetansen på kommunikasjon med barn som har vært utsatt for overgrep.

Fram til 1. juni skal en planleggingsgruppe utarbeide forslag til hvordan «Barnehuset» skal fungere, og hvilke oppgaver og tilbud prosjektet skal omfatte.

«Barnehuset» skal ta imot barn fra hele Hordaland, og også Rogaland og Sogn og Fjordane. Foreløpig er det uklart hvor senteret skal holde til.

– Vi håper på å få lokaler sentralt i Bergen. Kommunen sier de skal hjelpe oss med det, sier Fjell.

Pilotprosjektet skal i første omgang gå over tre år, og har fått 3,75 millioner kroner i øremerkede midler til driftsutgifter.

PROSJEKTLEDER: Kristin Konglevoll Fjell fra Hordaland Politidistrikt leder pilotprosjektet.
Publisert: