Pilotprosjekt skal hjelpe barn i krise

– Vi håper «Barnehuset» kan bidra til å øke rettssikkerheten.