Salmonella på kyr

Det er påvist salmonella i ein buskap med kyr i Sogndal. Kyrne har blitt halde isolerte etter at Mattilsynet fekk mistanke om sjukdomen i februar.