Kjente til forbudet

Granskingsutvalget etter dødsulykken kjente til forbudet mot uboltklemmer, men lot være å gjøre det til tema i rapporten sin.