Bygdefolk samlet i fortvilelse og sorg

Fortvilelse og sorg preger Herøy og Hareid på Sunnmøre, der bygdefolket søndag kveld fylte kirkene for å minnes de omkomne etter Bourbon Dolphin-forliset.