Privatskolene må utvide

Skoleungdom står i kø for å få plass på de private videregående skolene. Sonans, Akademiet og John Bauer må si nei til mange søkere.