- Må ikke bli dyrere for bilistene

Venstre-leder Lars Sponheim åpner for å differensiere bompengetakstene, men vil ikke gjøre det dyrere for bilistene totalt.