Flertall for å fjerne nattakst på kollektivtransport

Fylkesutvalget i Hordaland går inn for å fjerne nattakst i neste års budsjett.

BORT MED NATTAKST: Flertall for å fjerne nattakst på kollektivtrafikk. ODD E. NERBØ (arkiv)

Fylkesutvalget i Hordaland er samlet til møte på Ullensvang hotel 16. og 17. november. Et flertall med seks parter har kommet til enighet om neste års budsjett for Hordaland fylkeskommune, heter det i en pressemelding.

Periodekort også på natten

– Vi jobber med å få til en forenkling av betalingsordninger og takstsoner. I dag kan man ikke bruke periodekort til å betale på nattbusser. Man må betale kontant. Dette er en dårlig ordning som vi vil bort fra. Bruk av periodekort på nattestid vil da kunne innføres fra februar 2017, sier Pål Kårbø, gruppeleder for KrF og fylkesvaraordfører i Hordaland.

Fra 2018 er planen å få innført en ytterligere forenkling av takstsystemet.

– Da vil vi redusere antall takstsoner i Hordaland fra 470 til 7. Dette skal forbedre brukeropplevelsen, sier Kårbø.

Les også

Fornøyd med økning i kollektivtrafikken

Flertallet

Gruppelederne til Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne er fornøyd med å ha kommet frem til et felles budsjettforslag som de vil legge frem i møte i fylkesutvalget 17. november. Totalt har disse partiene 37 av 57 plasser i fylkestinget.

Les også

Bergen trenger mest penger til sykkel og kollektiv av alle byene

Budsjettforslaget inneholder blant annet disse punktene:

  • Fjerne nattaksten (9 millioner).
  • Prinsippvedtak om ny sonestruktur. Innføring i 2018.
  • Punktutbedring og trygge skoleveier (20 millioner).
  • Opprustning av busskur i Bergen, samt tiltak venteskur hurtigbåt Askøy og Nordhordland (4,25 millioner)
  • Styrke skolehelsetjenesten ved de skolene det er størst behov (2 millioner).
  • Redusere egenbetaling for skole-PCer (3 millioner).
  • Tannhelse, reduserte egenandeler for ungdom mellom 20 og 21 år (1 million).
  • Ernæring i skole. Frokost til elever. Prioritere skole med frafall (3 millioner).
  • Forprosjekt miljøteknologi ferge Breistein-Valestrandsfossen (1 million).