Fabrikkbygning sto i full fyr

Store deler av en fabrikkbygning som brukes til krabbeproduksjon og fiskemottak i Askvoll brant i morges ned til grunnen.

BLUSSET OPP IGJEN: Seks timer etter brannutbruddet på Atløy sto deler av fabrikken fremdeles i full fyr. ODD ROBERT LJØSNE

Mange timer etter brannutbruddet sto fremdeles en ny del av fabrikken i full fyr.

Brannmannskapet forsøkte å hindre at flammene skulle spre seg til en trafostasjon i nærheten, som forsyner beboerne i området med elektrisitet.

Klokken 13.30 opplyser politiet at brannen er under kontroll.

Både det gamle mottaket med kontordel og det gamle produksjonslokalet betegnes som totalskadet.

Også de nye fryseriet på fabrikken er delvis skadet, mens det nye produksjonslokalet skal være inntakt.

Storbrann

Det var ved 06.30-tiden brannvesenet i Sogn og Fjordane fikk melding om brann i den tradisjonsrike Løkeland krabbefabrikk på Herland på øyen Atløy.

Det ble rykket ut til storbrann, og brannvesenet rekvirerte en ferge, og frakter utstyr og mannskap ut til brannstedet.

Eksplosjonsfare

Alle de nærmeste nabohusene til fabrikken ble raskt evakuert. Det skyldes blant annet eksplosjonsfaren på grunn av gassflasker som var oppbevart i bygingen til bruk i produksjonen.

Krabbefabrikken består av en ny del og en eldre del. Ifølge brannvesenet var det ikke mulig å redde den eldre delen, som brant ned til grunnen.

En stund så det ut til at den nye delen av fabrikken kunne reddes. Men i formiddag slo flammene gjennom også her, og bygget sto i full fyr.

Denne delen av fabrikken inneholder blant annet et fryseslager. Gasser som bruker i kjølesystemet gjør at poliotiet advarer mot eksplosjonsfare på stedet.

STORBRANN: Den eldste bygningen til bedriften Sigrud Løkeland AS på Atløy ble totalskadd i brannen. ODD ROBERT LJØSNE

Ukjent årsak

Brannvesenet i Sogn og Fjordane sier de ennå ikke har kontroll over situasjonen.

Gassflaskene som ble oppbevart i den gamle delen av bygget skal ha blitt ødelagt i brannen, og skal ikke lenger utgjøre noen fare. I den nye delen av bygget er det fremdeles eksplosjonsfare.

Bedriften Sigurd Løkeland AS driver med hermetisering av krabbe og produksjon av krabbeskjell. Selskapet er det eldste krabbeforetaket i Norge og ble etablert i 1922.

Politiet har så langt ingen formening om brannårsaken.

BRANNUTBRUDD: Politiet har så langt ingen formening om årsaken til brannen på Atløy. ODD ROBERT LJØSNE