• GAMMELNYTT: Kalfarveien 20 skal føres tilbake til da Amtmann Schydtz bodde her, før det ble sykehjem. Dette nye planforslaget erstatter det forrige i sin helhet, og skal ut på offentlig høring 25. februar. Arkitekttegningen til høyre viser også nybygget bak Kalfarveien 20. FOTO: FOTO: ODD NERBØ (til v.), ARKITEKTFIRMAET SPACEGROUP (til h.).

Slik er de nye planene for «rottereiret» på Kalfaret

Dropper studenthybler til fordel for barnefamilier. Gamle Betanien og Forskjønnelsen 4 skal tilbake til fordums storhet.