Høy ulykkesfrekvens

Statens vegvesen skriver dette om forholdene langs dagens E 39 mellom Bergen og Os: