Spadde familien ut av raset

Da familien Langhelle ble stoppet av raset i Myrkdalen, var det bare å ta spaden fatt. Flere hyttefolk ble isolert.