Byjente som bondekone

Fru Maisen Toppe i Åsane, fødd i Bergen, oppvaksen på fyr, steller hus og fjøs.