Slik vil hun spare 120 milloner

Finansbyråd Christine B. Meyer skal spare 120 millioner kroner i året på å få ned sykefraværet i Bergen kommune. Bedre ledelse er det viktigste tiltaket.