• FYLL OG FANTERI: Dårlig oppførsel på byen straffes nå med bøter på 10.000 kroner og mer. En og samme hendelse kan utløse flere bøter, som f.eks. legemsfornærmelse og bråk på offentlig sted. Arkivfoto: Knut Egil Wang

Her er politiets nye bøtesatser

Politiet i Hordaland skal straffe fyll og fanteri hardere.