Nødbluss utløste søk

En større redningsaksjon ble satt i verk etter bruk av nødraketter ved Bjorøy torsdag kveld.