Røykutvikling på Haukeland

Brannvesenet rykket ut til sentralblokken på Haukeland Universitetssykehus etter et branntilløp i formiddag.