Ikke håp om ekstra penger

Budsjettsprekken i Hordaland har fått den nasjonale toppledelsen i NAV til å gripe inn.