Støttemarkering for Israel i Bergen

Israels venner i Bergen arrangerer en støttemarkering for Israel på Festplassen i byen torsdag kveld.