Godtar ikke bussdom

Tide-sjåføren som ble frifunnet for uaktsomt drap risikerer ny runde i retten.