Brukar proppar i øyra for å få fred frå ferja

Gassferjene ved den nye kaien på Halhjem bråkar slik at hyttenabo Gerhard Runshaug må putte proppar i øyra om natta.