Den hviteste vinteren

var before="ny snørekord ";var current="Ny snørekord!";var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec");function countdown(yr,m,d){theyear=yr;themonth=m;theday=d;var today=new Date();var todayy=today.getYear();if (todayy <1000)todayy+=1900vartodaym=today.getMonth();vartodayd=today.getDate();vartodayh=today.getHours();vartodaymin=today.getMinutes();vartodaysec=today.getSeconds();vartodaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec;futurestring=montharray[m-1]+" "+d+", "+yr;dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring);dday=Math.floor(dd/(6060100024)1);dhour=Math.floor((dd%(6060100024))/(60601000)1);dmin=Math.floor(((dd%(6060100024))%(60601000))/(601000)1);dsec=Math.floor((((dd%(6060100024))%(60601000))%(601000))/10001);if(dday==0&&dhour==0&&dmin==0&&dsec==1){jQuery('#countdown').text(current);return;}else{jQuery('#countdown').text("Kun "+dday+" dager, "+dhour+" timer, "+dmin+" minutter, og "+dsec+" sekunder igjen til "+before);setTimeout('countdown(theyear,themonth,theday)',1000)}}countdown(2010,2,19); i Bergen.