Men handelen går bra

Finans- og Søral-krise har ikkje teke luven av varehandelen på Husnes. Enno.