Bergensk krisepakke på 400 millioner

Byrådet får 200 millioner av regjeringens krisepakke og slenger på 200 friske millioner kroner. Det gir blant annet nye PU-boliger og oppgradering av idrettsanlegg for barn.