Vasstunnel kan berge fiskestamme

I Aurland tek kaldt vatn livet av fisk. Elveeigarane meiner ein vasstunnel kan gje meir fisk og auka kraftproduksjon.