Atomhjelp til Saudi-Arabia

President Vladimir Putin varsler at Russland ønsker et tettere samarbeid med den muslimske delen av verden.