- Hvor skal jeg?– Til et bedre sted

Ruth Kaminka var 18 år da hun og broren Jan ble arrestert i Bergen 25. november 1942. Faren satt allerede fengslet på Berg. Hjemme satt mor.