- Ikke langsiktig nok

Skadede får ikke lang nok tid på seg til å komme tilbake i arbeid, mener attføringsbedriftenes organisasjon.