Norge har flest dødsfall i Norden

Antallet alvorlig syke og døde i Norge gjør at Folkehelseinstituttet nå vurderer å anbefale vaksine til hele befolkningen.