Lovar meir til Bergen fengsel

Justisminister Knut Storberget gjekk i går bak murane i Bergen fengsel, og kom ut igjen med ei rekke innspel til korleis soningskøane kan fjernast.