Fanget av dansen

Nesten 30 år skulle gå før de inntok parketten på nytt. Og fremdeles er det et syn når Anne og Jon Wold Erichsen gjør sin slowfoxtrot.