Flest irakere i Bergen

Mens pakistanere er den største innvandrergruppen i Norge, er det andre nasjonaliteter som er dominerer i Bergen. I 2005 ble irakere den største gruppen.