Magesjau lammar sjukehus

Operasjonar må avlysast, pasientar må isolerast. Det er massive virusutbrot og magesjau i Helse Førde.