Bøyer av i ambulansesaka

Styret i Helse Førde vedtok fredag å fryse planane om å kutte i ambulansetenesta.