Mer til universitet og høyskole

Regjeringen øker bevilgningene med 160 millioner kroner i saldert statsbudsjett for 2008.