- Griper inn for sent i samværskonflikter

Barnevernet vegrer seg for å gripe inn i samværskonflikter. - Dermed har en del skilsmissebarn dårligere vern enn andre.