Ubudd ordførar

Ordførar Trude Brosvik i Gulen samanliknar beredskapen i Gulen med korleis Giardia-epidemien tok Bergen på senga.