Ungdomsfest ute av kontroll

Politiet måtte ha forsterkninger for å takle ungdomsgjeng i Loddefjord.